Zavod turu

Müəssisənin Xarici Görünüşü

səh3
p1
proses 5

Personalın Əməliyyat Prosesi

proses 8
proses1
t1
proses3
səh21
proses 4
proses 7
proses 6
t2

Avadanlıq

p1 (1)
p1 (2)
p1 (3)
t3
səh3
səh4